Artikeldatabank

Zoekresultaat: 19 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Huwelijkse voorwaarden

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

RECHT

Uw BV en het nieuwe huwelijksgoederenrecht

Veel ondernemers brengen hun bedrijf in de loop van de tijd in in een BV. Hoe zit het dan als u het bedrijf dat u voor uw huwelijk had, na uw huwelijk inbrengt in een BV? Verandert dat per 1 januari 2018? Meer...

RECHT

Uw bedrijf en het nieuwe huwelijksgoederenrecht

Per 1 januari 2018 verandert het huwelijksgoederenrecht. Het automatisme dat bij een huwelijk een algehele gemeenschap van goederen ontstaat, wordt ingeruild voor een nieuw automatisme: de beperkte gemeenschap. Meer...

PRIVÉ

Wat verandert er als men gaat trouwen?

Binnenkort gaat trouwen niet meer automatisch in algehele gemeenschap van goederen (samsam). Voor bestaande huwelijken verandert er niets, maar wat wordt er anders voor nieuwe huwelijken? Hoe zit dat met de erfenis of bij schenking? Meer...

HUWELIJKSE VOORWAARDEN

Huwelijkse voorwaarden niet jaarlijks verrekend?

Er is weer een kalenderjaar verstreken. Heeft u aan de verrekening gedacht? Als het jaarlijks verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden niet wordt nagekomen, wat is daarvan het gevolg? Wat heeft de rechter beslist? Meer...

NOTARIS

Het nut van huwelijkse voorwaarden

Welke voordelen heeft het trouwen onder huwelijkse voorwaarden voor een ondernemer? Beschermen voorwaarden u zowel tijdens als na het huwelijk? Hoe kunt u tijdens het huwelijk alsnog huwelijkse voorwaarden laten opstellen? Meer...

PENSIOEN

Pensioenverrekening bij echtscheiding

HUWELIJKSRECHT

Alle kanten op met huwelijkse voorwaarden?

HUWELIJKSE VOORWAARDEN

Privévermogen uitlenen tussen echtgenoten?

HUWELIJKSE VOORWAARDEN

Financiële verstrengeling echtgenoten

Als een echtgenoot betaalt voor een goed dat eigendom wordt van de ander, was er tot 2012 alleen een verplichting tot het terugbetalen van het oorspronkelijk verstrekte bedrag. Sindsdien geldt echter de ‘beleggingsleer’. Meer...

HUWELIJKSE VOORWAARDEN

Periodiek verrekenen wat over is, waarom?

Veel ondernemers hebben in hun huwelijkse voorwaarden een ‘periodiek verrekenbeding’ opgenomen. Wat is dat voor een beding? Waarom maken adviseurs zich zo druk over dat jaarlijks verrekenen? Meer...
Geactualiseerd op: 21.09.2017

Meer van Indicator