Artikeldatabank

Zoekresultaat: 42 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Functioneren & beoordelen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PERSONEELSBELEID

Feedforward ... op weg naar gewenst gedrag

Als iemand ergens goed in wil worden, zal hij moeten leren van feedback. Maar is het niet effectiever om vooruit te kijken en het gewenste gedrag te benoemen in plaats van terug te blikken op het ongewenste gedrag? Kortom: feedforward! Meer...

BEOORDELEN

Ontwikkel de competenties van uw werknemers

In steeds meer organisaties worden medewerkers aangestuurd en beoordeeld op geleverde prestaties (output). Om deze prestaties te kunnen leveren moeten zij beschikken over de juiste competenties (input). Hoe ontwikkelt u die? Meer...

PERSONEELSBELEID

Presteren en leren van feedback

Veel leidinggevenden zien ertegen op om een medewerker aan te spreken op onvoldoende presteren of ongewenst gedrag. Wat zijn de ongewenste gevolgen van het achterwege laten van feedback? Hoe pakt u dat dan aan? Meer...

PERSONEELSBELEID

Krijg de medewerker op de praatstoel

In sommige organisaties wordt het functioneringsgesprek wel eens het gesprek van de medewerker genoemd. Hoe nu zo’n gesprek op te bouwen waardoor het écht een dialoog wordt? Meer...

PERSONEELSBELEID

De do’s-and-don’ts van beoordelen

Een onvoldoende beoordeling mag nooit een verrassing zijn. Als dat wel zo is, dan is het begrijpelijk dat de medewerker boos is. Vervelend en voor ons een reden om na te gaan wat er nog meer fout kan gaan bij het beoordelingsgesprek. Meer...

REFERENTIES

Vertel eens, hoe heeft hij bij jou gewerkt?

Een lezer vroeg ons of hij een nieuwe werkgever mag waarschuwen voor een (ex-)werknemer die grove fouten heeft gemaakt. Mag u daarvoor uit zichzelf contact opnemen met de nieuwe werkgever? Wat zei de rechter daarover? Meer...

PERSONEELSBELEID

Het correctiegesprek, wees ferm!

Medewerkers kunnen bewust of onbewust regels overtreden, klanten onheus bejegenen en/of sfeerverziekend gedrag vertonen. Het is dan tijd voor een correctiegesprek. Hoe pakt u dat aan? Meer...

PERSONEELSBELEID

De voorbereiding op een functioneringsgesprek

Als leidinggevende voert u beoordelings-, functionerings-, POP-, evaluatie-, taak-, voortgangsgesprekken, etc. Er wordt wat afgesproken! Maar hoe zorgt u voor een goed functioneringsgesprek? Wat komt daar bij kijken? Meer...

PERSONEELSBELEID

Functionerings- en beoordelingsgesprekken

In veel bedrijven voeren leidinggevenden beoordelings- en functioneringsgesprekken. Wat is nu het verschil tussen deze gesprekken? En kan een beoordelingsgesprek wel zonder een functioneringsgesprek? Meer...

PERSONEELSBELEID

Beoordelingsgesprekken blijven lastig

Het is in veel bedrijven weer tijd om de medewerkers te beoordelen. Voor veel leidinggevenden is dit een lastig moment waar ze niet reikhalzend naar uitkijken.Hoe pakt u die lastige gesprekken goed aan? Uit welke routes kunt u kiezen? Meer...
Geactualiseerd op: 22.09.2017

Meer van Indicator