Artikeldatabank

Zoekresultaat: 33 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Beroepsgeheim

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GEZONDHEIDSRECHT

Wel of geen geneeskundige verklaring afgeven?

Het is een bekend dilemma: uw patiënt vraagt u om een geneeskundige verklaring, maar dat is niet in lijn met het standpunt van de KNMG. Waarom mag dat niet? En wat kunt u als behandelend arts dan wel voor uw patiënt doen? Meer...

PATIËNTENRECHTEN

Elektronisch uitwisselen van medische gegevens

Patiënten/cliënten kunnen straks zelf gaan bepalen welke medici hun patiëntgegevens elektronisch met elkaar mogen delen. Ook moeten patiënten kunnen zien wie hun gegevens heeft bekeken. Wat is er nu nieuw? Meer...

GEHEIMHOUDING

Inzage in medische dossiers door zorgverzekeraars

De minister heeft een wetsvoorstel ingediend waarmee zorgverzekeraars inzage kunnen krijgen in medische dossiers van patiënten om fraude op te sporen. Wat verandert er als de Eerste Kamer dit voorstel steunt en de wet doorgaat? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Moet u het dossier naar de levenseindekliniek sturen?

Stel dat u twijfelt omdat u vindt dat bij deze patiënt (nog) niet aan de zorgvuldigheidseisen voor euthanasie is voldaan. Moet u ook de verslagen van de gesprekken die u met de patiënt heeft gevoerd, opsturen? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Geluidsopname van gesprek met de dokter, mag dat?

Minister Schippers adviseert patiënten het gesprek met hun dokter op te nemen, bijvoorbeeld op hun smartphone. Zo kunnen ze het gesprek thuis nog eens beluisteren. Mag dat zomaar of zijn er ook spelregels voor de patiënt? Meer...

RECHT

De zorgprofessional en wilsonbekwaamheid

Iedere zorgprofessional krijgt van tijd tot tijd te maken met wilsonbekwamen. Hoe gaat u om met een patiënt waarvan u weet of vermoedt dat deze wilsonbekwaam is. Welke beslissingen kan deze patiënt nemen en welke niet? Meer...

DOSSIER

Inzage op verzoek van de patiënt?

Het komt steeds weer terug: medewerkers die ‘snuffelen’ in een dossier waar ze niks in te zoeken hebben. Vaak leidt dit tot ontslag van de nieuwsgierige medewerker. Wat kunt u als zorgprofessional doen om dit te voorkomen? Meer...

GEzONDHEIDSRECHT

Hoe omgaan met uw beroepsgeheim?

In deze tijd van openheid, mondigheid en overheidsbemoeienis ligt het medisch beroepsgeheim onder vuur. Hoe geeft de factsheet ‘Medisch beroepsgeheim’ hier nu antwoorden op? Meer...

BEROEPSGEHEIM

Komt een wijkagent bij de huisarts ...

John is nogal eens agressief tegen medebewoners van zijn flat. Voor de wijkagent is de maat vol, maar hij wil John nog één kans geven. Hij neemt daarom eerst contact op met diens huisarts. Mag de huisarts informatie over John geven? Meer...

BEROEPSGEHEIM

Vader wist écht niet wat hij deed ...

Het komt regelmatig voor dat een oudere een derde, zoals bijv. een hulpvaardige buurvrouw, opneemt in zijn testament. Als de kinderen het daar niet mee eens zijn, wordt er al snel geroepen dat pa ‘dement’ was. Wat kan uw rol als arts zijn? Meer...
Geactualiseerd op: 19.09.2017

Meer van Indicator