Artikeldatabank

Zoekresultaat: 60 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Praktijkorganisatie

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

KOSTEN

Goedkoper bellen in het buitenland vanaf 15 juni

PRAKTIJKORGANISATIE

Nog niet aangesloten bij een geschillencommissie?

Met de komst van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft u als zorgaanbieder een aantal verplichtingen. Eén daarvan is het aansluiten bij of het instellen van een erkende geschillencommissie. Meer...

RECHTSVORM

Maatschap oprichten, waar moet u aan denken?

Medici voeren als ondernemer hun werkzaamheden regelmatig in maatschapsverband uit. De wet kent een aantal regels met betrekking tot de maatschap. Waar moet u onder meer aan denken? Meer...

RICHTLIJN

Nieuwe ‘Handreiking meldplicht datalekken eerstelijnszorg’

Vanwege de wetgeving voor meldplicht datalekken moet een instelling/centrum/praktijk een ernstig datalek direct melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Hoe kan de ‘Handreiking meldplicht datalekken in de eerstelijnszorg’ u helpen? Meer...

HANDELSNAAM

Nieuwe activiteit, nieuwe handelsnaam?

INVESTEREN

Laat fiscus nog maximaal meebetalen

Door uw investeringen goed te plannen, zorgt u ervoor dat u fiscaal maximaal profiteert. Waar moet u, met zicht op 2017, bij investeringsplannen op letten? Meer...

GEHEIMHOUDING

Inzage in medische dossiers door zorgverzekeraars

De minister heeft een wetsvoorstel ingediend waarmee zorgverzekeraars inzage kunnen krijgen in medische dossiers van patiënten om fraude op te sporen. Wat verandert er als de Eerste Kamer dit voorstel steunt en de wet doorgaat? Meer...

RECHT

De vereisten aan de bewerkersovereenkomst

Dit jaar is de Wet meldplicht datalekken in werking getreden. Dat heeft gevolgen voor de afspraken die u maakt met degene waar u gegevens onderbrengt, zoals uw boekhouder. Wat moet u zeker afspreken? Meer...

RECHT

Geen risico met meldplicht datalekken?

Sinds 1 januari heeft iedere ondernemer een meldplicht bij ‘datalekken’, bijv. door het kwijtraken van een USB-stick of een laptop, computerinbraak door een hacker, enz. Wat zegt de nieuwe wet dat u dan absoluut moet doen? Meer...

PRAKTIJKORGANISATIE

Bescherm de door u verzamelde persoonsgegevens

Als zorgverlener heeft u niet alleen te maken met patiënten, maar bent u ook ondernemer en werkgever. En ook in dat kader verzamelt u gegevens die u kunt kwijtraken of die door uw fout op straat kunnen komen te liggen. En wat dan? Meer...
Geactualiseerd op: 19.09.2017

Meer van Indicator