Artikeldatabank

Zoekresultaat: 63 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Eigen woning

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GEBOUW EN GROND

Grondwaterstand niet goed, aannemer aansprakelijk?

Voor schade door een abnormaal hoge grondwaterstand is een aannemer niet aansprakelijk. Maar wanneer is daarvan sprake? Wat moet een aannemer (goed!) onderzoeken? Wat zegt de bouwrechter? Wat is goed om te weten? Meer...

BOER EN PRIVE

Wat kan er fiscaal met een schenking van een ton?

Alleen de schenkbelasting (en dus beslist niet de erfbelasting!) kent een vrijstelling van € 100.000,- voor de eigen woning. Daar kunnen we ons wat bij voorstellen. Maar hoe ruim is nu precies ‘voor de eigen woning’? Meer...

GEBOUW EN GROND

Verkoper woonhuis niet aansprakelijk voor boktor?

Als boktor het normaal gebruik van een pand als woning belemmert, is de verkoper dan altijd aansprakelijk? Hoezo wordt de daarvoor afgegeven garantie beperkt? Wat speelde laatst hierover bij de rechter? Wat is nu hierover beslist? Meer...

BELASTINGEN

Boerderijwoning, zakelijk of privé?

Voor de rechter speelde of een ondernemer kon terugkomen op zijn keuze om de woning niet zakelijk (‘op de balans’), maar toch privé te houden. Valt op een eenmaal gemaakte keuze terug te komen? Wat is er beslist? Meer...

RECHT

Aannemer nog aansprakelijk voor bouwgebreken?

Als een aannemer twee jaar nadat er gebreken zijn geconstateerd in gebreke wordt gesteld, is de opdrachtgever dan te laat? Is dat nog wel ‘binnen bekwame tijd’? Welke termijn wordt daarmee bedoeld? Wat is goed om te weten? Meer...

GEBOUW EN GROND

Bomen op erfgrens snoeien?

Als bomen op de erfgrens staan, wie beslist dan over het snoeiwerk? Is er dan altijd toestemming van de buurman nodig? Wat staat er in de wet en wat zegt de rechter? Wat is raadzaam om te doen? Meer...

WOZ

WOZ-waarden openbaar

EIGEN WONING

Tarief aftrek rente eigenwoningschulden

BELASTINGEN

Kamerverhuurvrijstelling

EIGEN HUIS

Schade door constructiefout voor rekening van verkoper

Piet heeft zelf een aanbouw aan zijn woning gebouwd. Hij verkoopt het huis aan Kees. Als er schade is ontstaan door constructiefouten in de bouw, is Piet dan als verkoper van de woning aansprakelijk? Wat heeft de rechter nu beslist? Meer...
Geactualiseerd op: 22.09.2017

Meer van Indicator