Artikeldatabank

Zoekresultaat: 37 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Europese landbouwregels

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BOER EN BEDRIJF

Bonussysteem fosfaatreductieplan

Melkveehouders die minder dieren houden dan op 2 juli 2015, kunnen vanuit het fosfaatreductieplan in aanmerking komen voor een bonus. Hoe hoog is dit bedrag en wat moet u daarvoor doen? Is het bedrag interessant genoeg? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Gevolgen uitstel fosfaatrechten

De gevolgen van het uitstel van de fosfaatrechten naar 1 januari 2018 kunnen groot zijn. Zeker is dat de onzekerheid voor de melkveehouderij nog langer voortduurt. Wat betekent het uitstel voor u in 2017 en wat vanaf 2018? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Te veel aangevraagde oppervlakte bij GO 2015. Korting?

Heeft u bij de Gecombineerde Opgave 2015 voor een perceel grond dat niet subsidiabel is, tóch bedrijfstoeslag aangevraagd? Dan is er een kans dat dit tot een korting of zelfs uitsluiting van de uitbetaling van de bedrijfstoeslag leidt. Hoe dat? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Betalingsrechten voor bijna iedere landbouwer

De meeste reguliere landbouwbedrijven hebben automatisch ‘recht op toegang’ tot het nieuwe systeem van betalingsrechten. Maar wat als blijkt dat u dit niet heeft? Wat is er dan nog mogelijk? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Grasland en de vergroeningsverplichtingen

De komende maanden moeten veel bedrijven invulling geven aan de vergroeningseisen van het nieuwe GLB. Bent u niet vrijgesteld van de vergroening en heeft u grasland in gebruik? Wat is dan nu belangrijk? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Kwekerijgewas is blijvende teelt

Per 2015 worden uw vergroeningsverplichtingen be- paald per areaal bouwland. Boomkwekerijgewassen zijn geen bouwland maar blijvende teelten. Wat nu? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Huur/koop blijvend grasland risico?

In het kader van de vergroening stelt het nieuwe GLB eisen aan het in stand houden van het areaal blijvend grasland. Huurt of koopt u grond van een veehouder en wilt u deze gebruiken als bouwland? Speelt er een herinzaaiplicht? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Private overeenkomst (PO); hoe nu vastleggen?

RVO heeft onlangs een format (model) voor het vastleggen van een private overeenkomst (PO) gepubliceerd. Hoe kunt u nu via dit format afspraken, bijv. met betrekking tot verkoop en verhuur van betalingsrechten in 2015, vastleggen? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Areaal grond geen invloed op overgangsdeel GLB

In 2015 krijgt u betalingsrechten op basis van de subsidiabele grond die u opgeeft via de Gecombineerde Opgave. De waarde van de toeslagrechten 2014 wordt, als overgangsbetaling, verdeeld over deze betalingsrechten. Hoe zit dat? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Inzien referentiegegevens GLB 2015 nu mogelijk!

In 2015 wordt het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid geïntroduceerd. Dit nieuwe beleid heeft voor veel bedrijven grote financiële gevolgen. Het is van groot belang dat uw gegevens bij RVO juist geregistreerd staan. Wat kan er nu? Meer...
Geactualiseerd op: 22.09.2017

Meer van Indicator