Artikeldatabank

Zoekresultaat: 24 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

Belastingverordening goed publiceren, anders ...

Als uw gemeente een bepaalde heffing wil invoeren, gelden hiervoor strenge regels. Ook al lijken dit soms slechts formaliteiten, als de gemeente ze niet naleeft, hoeft u de aanslag niet te betalen. Wat kunt u hiermee in de praktijk? Meer...

LOKALE HEFFINGEN

Gemeente mag overschot rioolheffing niet vrij besteden

De kosten van uw riolering mag de gemeente op u verhalen via een rioolheffing. Zijn de kosten te ruim of de opbrengsten te krap geschat, dan kan er een overschot ontstaan. Wat mag de gemeente daar allemaal mee doen? Wat zei de rechter? Meer...

LOKALE HEFFINGEN

Gemeente gaat het schip in, leges van tafel

Voor gemeentelijke heffingen gelden tal van regels. Onder meer om u duidelijk te maken hoe uw heffing tot stand is gekomen. Een onduidelijke heffing kunt u met succes aanvechten. Wat besliste de rechter hier onlangs over? Meer...

LOKALE HEFFINGEN

Principieel te veel voor een kopietje ...

GEMEENTELIJKE HEFFINGEN

Leges checken is goed voor uw portemonnee

Als een gemeente voor u specifieke diensten uitvoert, mag zij hiervoor legeskosten in rekening brengen. Deze leges moeten echter aan diverse eisen voldoen. Hoe betaalt u niet te veel legesheffing? Meer...

PRECARIOBELASTING

Gebruik gemeentegrond voor bouw, precariobelasting?

Bedrijven of particulieren die gemeentegrond in gebruik nemen door er bijvoorbeeld iets op te zetten, boven te hangen of in te plaatsen, kunnen een aanslag precariobelasting krijgen. Wat te doen? Is bezwaar kansrijk? Meer...

BELASTINGEN

Reclamebelasting mag niet discriminerend zijn

Als een gemeente reclamebelasting heft, mag er hierbij niet gediscrimineerd worden. Aan welke regels moet een gemeente zich houden en hoe kunt u hier gebruik van maken als dit niet gebeurt? Meer...

LOKALE HEFFINGEN

Leegstaand pand, heffing bedrijveninvesteringszones?

Iedere ondernemer behorend tot de BIZ (bedrijveninvesteringszone) wordt geacht een financiële bijdrage te leveren om mooie resultaten in het betreffende gebied te realiseren. Moet u ook een heffing betalen als het pand leegstaat? Meer...

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

Geen stemrecht, dan geen BIZ-heffing

Via een BIZ-heffing kunt u als ondernemer verplicht worden om mee te betalen aan activiteiten. U mag wel zelf bepalen of zo’n BIZ-heffing er komt. Wat nu als de gemeente hieraan voorbijgaat? Wat is volgens de rechter van belang? Meer...

LOKALE HEFFINGEN

Besparen op energiebelasting?

Onder de naam ‘energiebelasting’ wordt belasting geheven op aardgas en elektriciteit. De tarieven zijn inmiddels flink gestegen. Verwachte opbrengst in 2013 aan energiebelasting: € 4.495 miljoen! Valt er nu toch nog ergens op te besparen? Meer...
Geactualiseerd op: 22.09.2017

Meer van Indicator