Artikeldatabank

Zoekresultaat: 12 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Afschrijvingen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

INVESTEREN

Afschrijving bedrijfsmiddel per 2017 gestopt?

Stel, uit uw jaarcijfers 2016 blijkt dat er over een groot bedrijfsmiddel voor het laatst is afgeschreven in dat jaar. Het bedrijfsmiddel is nog prima in orde en niet aan vervanging toe. U zult in 2017 meer winstbelasting gaan betalen. Wat nu? Meer...

FISCALE AFSCHRIJVING

Haal het maximale uit uw afschrijvingen 2015

Als u investeert in bedrijfsmiddelen, dan moet u de aanschafkosten verdelen over meerdere jaren. Zo heeft u te maken met aanschafwaarde, restwaarde en gebruiksduur. Waar moet u op letten tegen het einde van het jaar? Meer...

AFSCHRIJVEN

Afschrijven, houd rekening met de restwaarde

Als u investeert in een bedrijfsmiddel, moet u hierop afschrijven. Daarbij moet u een aantal regels in acht nemen en ook rekening houden met de restwaarde. Wat betekent dit en welke invloed heeft dit op uw maximale afschrijving? Meer...

FISCALE WINST

Afwaardering goodwill bij achterblijvend resultaat

Het komt in de praktijk geregeld voor dat er bij de instap in een vennootschap onder firma goodwill moet worden betaald. Die goodwill is vaak gebaseerd op in het verleden behaalde resultaten. Wat nu als blijkt dat die resultaten achterblijven? Meer...

AFSCHRIJVEN

Hoe willekeurig afschrijven binnen een Vof?

Van 1 juli tot 31 december 2013 mag u weer willekeurig afschrijven. Over de verdeling binnen samenwerkingsverbanden is onlangs een Besluit verschenen. Wat betekent dit en wat is hierbij nog van belang? Meer...

AFSCHRIJVING

50% afschrijven exit? Wat kan er wel?

De voorgenomen maatregel om versneld af te mogen schrijven is in de ijskast gezet. Wat zijn nu nog de mogelijkheden voor wat betreft extra afschrijven? Meer...

AFSCHRIJVINGEN

Aftrekpost voor betaalde goodwill?

INVESTEREN

Rekening schilder ineens ten laste van winst?

Als u uw bedrijfspand laat schilderen, is daar meestal een aanzienlijk bedrag mee gemoeid. Kunt u dat in één keer ten laste van de winst brengen of niet? Waar hangt dit van af en wat is vanuit fiscaal oogpunt voordeliger? Meer...

AFSCHRIJVINGEN

Altijd actueel overzicht houden

LOKALE HEFFINGEN - WOZ

Meer afschrijven door daling WOZ-waarde

Als de WOZ-waarde van uw bedrijfspand daalt, betekent dit dat u soms meer kunt afschrijven. Wanneer is dit zo en hoe luiden de hiervoor geldende regels? Dit is ook nog van belang voor het samenstellen van de jaarrekening 2011. Meer...
Geactualiseerd op: 22.09.2017

Meer van Indicator