Artikeldatabank

Zoekresultaat: 150 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Aanneming van werk

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

CONTRACT

Geen bericht is goed bericht, de rechter denkt van niet!

Vaak staat in contracten, enz. ‘zonder andersluidend tegenbericht nemen wij aan dat u akkoord gaat’. Als een onderaannemer niet reageert, is hij dan gebonden aan de gestelde garantietermijn? Wat heeft de bouwrechter beslist? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Geen sprake van schade, dan ook geen schadevergoeding

Als bij sloopwerk te zwaar materiaal wordt ingezet en de normbelasting wordt overschreden, is men als aannemer dan aansprakelijk? Of is daar meer voor nodig? Wat heeft de bouwrechter nu hierover beslist? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Garage te smal, aannemer aansprakelijk?

Als de maatvoering van de bouwtekening onduidelijk is, wat is dan verstandig om te doen? Wat heeft de rechter recentelijk beslist over de kosten voor herstelwerk in een zaak die bij een collega speelde? Wat is goed om te weten? Meer...

AANNEMING VAN WERK

Hoe voorkomt u dat opdrachtenstroom valstrik wordt?

Opdrachten in de bouw nemen fors toe, maar door de moeilijke periode van de afgelopen jaren is er een gebrek ontstaan aan goed gekwalificeerd personeel en aan vlotte levering van materialen. Wat heeft dat tot gevolg? Hoe speelt u daarop in? Meer...

BOUWGEBREKEN

Gebrekkig onderhoud, dan is aannemer niet aansprakelijk!

Als er scheurvorming optreedt in houten geveldelen, is men als aannemer dan altijd aansprakelijk? Kan uw opdrachtgever zich verschuilen achter het verfplan? Wat heeft de bouwrechter hier recentelijk gunstig over beslist? Meer...

ONROERENDE ZAKEN

Mag u gebruikmaken van andermans terrein?

Wat speelde er over de vervanging van een machine die alleen via de achterkant van een bedrijfspand kan plaatsvinden? Mag bij een (bedrijfs)pand dat moeilijk bereikbaar is, incidenteel gebruik worden gemaakt van buurmans grond? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Wijziging bouwplan zonder overleg, geen goed idee!

Als afwijken van het bouwplan noodzakelijk is, mag u dan als aannemer zelf de beste oplossing kiezen? Wat speelde hierover bij collega Toon die afweek van de bestektekening? Wat heeft de rechter beslist? Hoe bent u ingedekt? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Schade door losse gevelplaten voor rekening aannemer?

Als er gevelplaten loskomen, heeft dat dan te maken met gebrekkig onderhoud of is dat voor rekening van de aannemer? Hoe zit het met de garantietermijn? Heeft de klant de plicht om de gevelbekleding jaarlijks te laten inspecteren? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Raam binnen twee meter onrechtmatig?

Is elk raam binnen een afstand van twee meter met de erfgrens per definitie in strijd met de wet? Welk onderscheid is van belang? Wat heeft de rechter nu beslist over een Velux-kantelraam? Wat is goed om te weten? Meer...

RECHT

Werk opschorten, wanneer mag dat nu?

Uw onderaannemer heeft de tegels deels niet in het vereiste stramien gelegd; de door u aangeleverde tegels zouden niet deugen. Hij wil wel herstellen, maar dan moet u meerwerk betalen. U weigert, mag hij ook weigeren verder te werken? Meer...
Geactualiseerd op: 22.09.2017

Meer van Indicator