Alle artikelen van de adviesbrief Tips & Advies Belastingen digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Belastingen by e-mail [?]

Top 5-artikelen tipsenadvies-belastingen.nl by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

CONTROLE

Achter de schermen bij een belastingcontrole

Ondernemers die een belastingcontrole krijgen, vragen zich waarschijnlijk af hoe de Belastingdienst te werk gaat bij het voorbereiden en uitvoeren van een belastingcontrole. Wat is voor u belangrijk om te weten?

Meest gelezen artikelen

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Uitdeling, kredietfaciliteit zonder limiet van de BV

Indien u als DGA geld van uw BV leent, is het van belang dat deze gelden te zijner tijd worden terugbetaald. De Rechtbank Gelderland heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak waarin een DGA forse bedragen van zijn BV had geleend. Meer...

FISCALE WINST

Winst uitstellen naar 2018 voordelig?

De eerste tariefschijf voor de vennootschapsbelasting wordt in 2018 verlengd. Hierdoor kan het aantrekkelijk zijn om de winst van dit jaar deels uit te stellen. Meer...

BTW

Uitbreiding btw-herziening voor ‘kostbare’ diensten

Onlangs is het voorstel om de btw-herzieningsregeling uit te breiden naar ‘kostbare’ diensten (zoals verbouwingen aan onroerende zaken, IT-diensten en intellectuele-eigendomsrechten) bekendgemaakt. Wat staat er op stapel? Meer...

FISCOTIP

Keuzevermogen met terugwerkende kracht

De woning van een ondernemer is vaak keuzevermogen. Bij de overgang naar een BV kunt u in bepaalde gevallen fiscaal munt slaan uit een waardedaling of een waardestijging van uw woning. Hoe pakt u dit aan en wat levert het op? Meer...

BTW

Hoe werkt de herzieningsregeling ook alweer?

Als uw BV uitgaven doet voor investeringsgoederen of onroerende zaken, dan krijgt u te maken met een herzieningstermijn voor de btw. Hoe zit dat? Waar moet u rekening mee houden? Meer...
Geactualiseerd op: 21.09.2017

Meer van Indicator