Recentste nummer

AUTO

Controle verbod privégebruik

Veel bedrijven laten hun werknemers gebruikmaken van een bestelauto van de zaak. Lekker praktisch. Een forse fiscale bijtelling voor het privégebruik ligt echter altijd op de loer. Wat moet u nu bewaken? Hoe voorkomt u gedoe?
Meer...

HANDELSREGISTER

Inzage in het Handelsregister wordt goedkoper!

Welke gegevens staan in het uittreksel van de inschrijving van een onderneming in het Handelsregister? Wat is het voordeel van het opvragen daarvan? Wat zijn daarvoor de kosten? Hoe kunt u nu gemakkelijk en goedkoop meer bedrijfsgegevens checken?
Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Splitsing van BV! Waarom en waar moet u aan denken?

Waarom zou een BV worden gesplitst? Wat is daarvan het voordeel? Hoe gaat dat in zijn werk? Welke termijnen zijn van belang? Wat moet u bewaken? Wat is goed om te weten?
Meer...

ARBOWETGEVING

Wat is er nieuw voor het contract met uw arbodienst?

Nu de Arbowet per 1 juli 2017 is gewijzigd, moet uw contract met de arbodienst worden aangepast. Of misschien heeft u al een gewijzigde overeenkomst ontvangen van uw arbodienst. Hoe checkt u of dit contract voldoet aan de nieuwe wetgeving zonder dat er onnodige zaken in zijn opgenomen of het misschien juist onder de maat is?
Meer...

PERSONEEL

Het verzuimtraject, een privacymijnenveld?

Uw werknemer meldt zich ziek. U zit vol vragen: wat is er aan de hand? Wanneer keert de werknemer weer terug? En hoe verloopt het verzuimtraject? Mag u deze vragen zomaar stellen? Nee! En u loopt ook nog eens het risico op fikse boetes.
Meer...

RECHT

Contracteren met een BV, tekent de juiste persoon?

Ondernemingen sluiten dagelijks contracten met andere bedrijven. Een bedrijf kan zelf niet handelen en moet daarom worden vertegenwoordigd door een persoon. Voor een rechtsgeldig contract moet u dan ook zeker weten dat degene die het contract tekent, bevoegd is het bedrijf te binden. Hoe gaat u daarmee om?
Meer...

DBA NIEUWE REGELGEVINGDBA

Wet DBA wordt pas ná 1 juli 2018 gehandhaafd

Sinds 2016 is de VAR verdwenen en is de ‘modelovereenkomst’ geïntroduceerd in de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Omdat de invoering daarvan op veel tegenstand stuit, is de invoering nu opnieuw uitgesteld tot 1 juli 2018.
Meer...
Geactualiseerd op: 22.09.2017

Meer van Indicator